Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked32.png) MicroMappingParty sa uskutoční v Prešove a v okolí

Mapovať Prešov bude aj primátor
Určite poznáte veľa rôznych máp, ktoré ste našli na internete alebo kúpili v obchode. Voľná mapa www.freemap.sk je však iná, je tvorená ľuďmi a pre ľudí. Podobne ako wikipédia je tvorená dobrovoľníkmi a voľne dostupná na používanie a šírenie, aj freemap potrebuje dobrovoľníkov na to, aby sa v nej objavilo to, čo nám tam chýba. Vďaka takejto forme sú odpovede na pripomienky typu "Chýba tam moja obľúbená reštaurácia" alebo "Turistický chodník ide inde ako je naznačený" vcelku jednoduchá: "Doplňte a opravte to sami!"

Presne takéto opravy môžte urobiť počas mapping party v Prešove, ktorá sa uskutoční 25. apríla. Počas párty si vysvetlíme spôsob mapovania a pomocou GPS prístrojov zmapujeme časti Prešova. Podvečer si ukážeme ako zakresľovať do mapy a slávnostne vygenerujeme aktualizovanú mapu mesta. Do mapovania sa zapojí aj primátor Prešova, pán Pavel Hagyari.

...a výsledok

Unknown action ""vimeo""
Freemap Mapping Party Presov April 2009.


pred poStretneme sa v sobotu dňa 25. apríla 2009 o 9:00. Na stretnutí si vysvetlíme spôsob mapovania a rozdelíme oblasti na mapovanie. Deň strávime mapovaním (teda príjemnými prechádzkami po meste). Podvečer zanesieme dáta do online mapy.

Miesto stretnutia: školiace centrum, Tomášikova, Prešov

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Ako sa tam dostať?
Kto prišiel:
skúsení kartografi amatéri: dodi (BA), ventYl (KE), José & Oli (KE), Mesi (KE), Martin(PO), Greatrix (BA), kayle (PD) ...
začiatočníci kartografi amatéri: primátor Prešova, ...

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Čo priniesť:
banner mmp200904 Presov

Partneri:


About O projekte Freemap

MicroMappingParty
CategoryMappingParty

Attachments
File Last modified Size
MMP_presov_logs.zip 2009-05-22 08:32 1Mb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki