Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty200905
[3937] 2011-10-11 17:37:47 by JozefVince
[1860] 2009-05-28 17:06:46 by MichalPalenik
[1852] 2009-05-26 14:44:58 by MichalPalenik
[1832] 2009-05-23 13:32:38 by MichalPalenik
[1807] 2009-05-20 08:46:48 by MichalPalenik
[1806] 2009-05-20 08:41:22 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki