Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for MicroMappingParty200906
[3938] 2011-10-11 17:38:23 by JozefVince
[1898] 2009-06-19 16:14:29 by JozefVince
[1879] 2009-06-10 14:10:17 by JozefVince
[1878] 2009-06-10 14:09:04 by JozefVince
[1877] 2009-06-10 14:08:14 by JozefVince
[1876] 2009-06-10 14:07:20 by JozefVince
[1875] 2009-06-10 14:05:20 by JozefVince
[1874] 2009-06-10 14:02:56 by JozefVince
[1873] 2009-06-10 14:02:21 by JozefVince
[1872] 2009-06-10 14:01:52 by JozefVince
[1871] 2009-06-10 13:55:32 by MichalPalenik
[1867] 2009-06-09 11:13:56 by MichalPalenik
[1831] 2009-05-23 13:27:57 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki