Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
 (image: https://wiki.freemap.sk/uploads/Images/fm_variant_sk.png)  (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/users32.png) Dňa 21. júna sa uskutoční MicroMappingParty v Bratislave.

Akcia bude viac seminár a školenie ako mapping party a bude súčasťou LinuxFest-u. LinuxFest sa bude konať celý deň (od 9:00 do 17:00), v predobedňajších hodinách budú prednášky ohľadom Linuxu, poobede budú semináre na rôzne témy. FreemapSlovakia bude jedna z tém.

Miesto konania: DK Dúbravka, Bratislava
Dátum a čas: 21. júna 2009, seminár FreemapSlovakia bude poobede
Ďalšie informácie: http://www.linuxfest.sk
Program:
Zoznam prednášok:

09:00 - 09:30: VirtualBox - oboznámenie, možnosti, príklad použitia na desktope (Tomáš Lehocký)
09:40 - 10:20: Práca s diskom - tvorba a mazanie partícii, práca s MBR, zálohovanie partícii (Ladislav Michnovič)
10:30 - 10:50: WICD - pokročilý správca siete (Tomáš Lehocký)
11:00 - 12.00: Xen na Debiane - virtualizácia na serveri, virtualizácia pre každého
12:10 - 12:50: Nagios - lokálny a vzdialený monitoring serverov (Samuel Steinhubel)

13:00 - 13:40: prestávka na obed, diskusia

Poobede - workshop:

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Projektor č1:

13:40 - 15:20: OpenTTD predstavenie (prednáška - približne 30 min, Stano Hoferek),workshop: OpenTTD - predvedenie hry, diskusia, (Stano Hoferek)

15:30 - 17:00: Wolfenstein-Enemy-Territory - predstavenie, inštalácia, konfigurácia a server (prednáška - približne 30 min, Ladislav Michnovič), workshop: Wolfenstein-Enemy-Territory - predvedenie hry, ukážka hry po sieti ...(Ladislav Michnovič)

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Projektor č2:

13:40 - 16:00: workshop: FreemapSlovakia - mapy dostupné pre každého, ukážka importu dát z GPS, editovanie máp s použitím rôznych OSS nástrojov, začlenenie dát do freemap.sk ...

16:10 - 17:00: IceWM - možnosti, konfigurácia a cieľová oblasť nasadenia (prednáška - približne 20 min,Tomáš Lehocký)
workshop: IceWM - odľahčený desktop, ukážka konfigurácie, vga akcelerovaný desktop, programy pre odľahčený desktop ...(Tomáš Lehocký)

CategoryMappingParty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki