Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Výstup na Veľký Choč


Cieľom je dňa 24. júla 2010 v 6 team-och zdolať Veľký Choč zo šiestich strán, dať stretko na vrchole, počas výstupu i zostupu trasu zmapovať a po návrate zakresliť do OpenStreetMap a samozrejme dobre sa zabaviť a relaxovať.
Viac info na http://docs.google.com/present/view?id=ah7r5hs3w4xq_159g8c6nwd7

Výstup hore trvá od 2:45 do 4:18 (podľa trasy).

Tešíme sa na Vašu účasť...

presnejší čas sa ešte upresňuje podľa príchodov a spojov, cca o 10:00.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki