Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Dokumentácia


Wiki Freemap.sk - aktuálne wiki stránky
WikiProject Slovakia - staršie wiki stránky
Map Features - najčastejšie používané vlastnosti pri mapovaní Slovenska


Kontrola dát


OpenStreetBugs alebo OSMBugs - zobrazenie nahlásených chýb, nahlasovanie chýb v dátach (bez nutnosti prihlasovať sa)
MapDust - zobrazenie nahlásených chýb, nahlasovanie chýb v dátach (bez nutnosti prihlasovať sa)
OMA debug - rôzne generované údaje o chybách v dátach (neuzavreté oblasti, prerušené cesty, ...)
itoworld - monitorovanie zmien v dátach pre vybranú oblasť - vyžaduje registráciu na itoworld.com
ITO Map - rôzne mapy zobrazujúce kde sú rýchlostné limity na cestách, počet jazdných pruhov, zobrazenie hraníc, typy povrchov ciest, elektrické vedenia a veľa iných typov máp
Stav mapovania cestných ťahov - kontrola ciest voči www.cdb.sk/files/documents/cestna-databanka/vystupy-cdb/miestopis.pdf Miestopisnému priebeh cestných komunikácií
Dupe nodes - stránka zameraná na vyhľadávanie duplicitných bodov
tools.geofabrik.de - projekty (napr. OSM Inspector) zamerané na kontrolu dát
OSM Aware - stránka zameraná na sledovanie aktivity prispievateľov do OSM - neaktualizované
keepright - syntaktické chyby
navdebug - stránka od cloudmade.com zameraná na zobrazenie navigačných dát.
old hiking trails - turistické trasy, ktoré sú otagované starým spôsobom (marked_trail_...) a nie sú v relácií
Katastrálne mapy - Katastrálne mapy a ďalšie mapové vrstvy (NLC, GMES Urban Atlas). Existuje aj verzia s priehľadnými vrstvami Katastrálne mapy priehladne
zverik.osm.rambler.ru/whodidit/ WHO DID IT? - zobrazenie úprav na mape s možnosťou RSS sledovania vybranej oblasti
OSM heat map - zobrazuje kde vybraný mapper mapuje najviac

Editovanie dát


JOSM - multiplatformový java editor (návod na inštaláciu v slovenčine)
Merkaartor - multiplatformový a veľmi rýchly editor napísaný v cpp a QT (Linux, Mac a Win)
Potlach - web (flash) editor - vyžaduje registráciu na www.openstreetmap.org
Mapzen - web (flash) editor - vyžaduje registráciu na cloudmade.com
Vespucci - jednoduchý OSM editor pre Android, umožňujúci rýchlu úpravu/doplnenie mapy priamo v teréne.
GpsMid - j2me navigačný a mapovací program, umožňuje pridanie POI alebo úpravu tagov existujúcej cesty priamo v teréne (vyžaduje internetové pripojenie)

Zobrazenia dát


OpenStreetMap - rôzne zobrazenia
www.freemap.sk - hlavná mapa projektu Freemap.sk -zameraná na zobrazovanie mapy Slovenska. Zobrazenie oblasti mimo Slovenska je z projektu openstreetmap.org
www.openstreetmap.org - hlavná mapa projektu openstreetmap.org
www.informationfreeway.org - celostránkové zobrazenie mapy. Na úrovni 12 (z12) je možné pomocou „CTRL+pravý klik“ vyvolať prerenderovanie dát.
cloudmade.com - projekt zakladateľa OSM.
openstreetmap visualisation - efektné zobrazenie OSM dát od itoworld.com
MapDroyd - vektorový prehliadač OSM máp pre Android, používa vlastný formát pre mapy, ktoré je možné stiahnuť priamo cez aplikáciu (neumožňuje navigáciu)
MapOSMatic - umožňuje vygenerovať mapy pre zvolenú oblasť v PDF/PNG/SVG formáte a následne vytlačiť (vhodné aj pre kontrolu dát v teréne)
OSMarender frontend editor stylu pre osmrender

Navigácia


Gosmore
navit
OsmAnd
Locus

--
CategoryHowto
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki