Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4638]

This is an old revision of OSMTrackerAndroid made by kayle on 2013-07-24 09:31:55.

 

OSMTracker pre Android


Je klon OSMTracker OSMTracker aplikácie z Windows Mobile pre telefóny s OS Android.

Domovská stránka projektu http://code.google.com/p/osmtracker-android/.

Základné funkcie

Sú rovnaké ako pri win verzií

Instalácia

Otvorte si v telefóne Obchod Play a dajte vyhľadať "osmtracker". Nainštalujte ako iné aplikácie.

Používanie

Po spustení aplikácie sa zobrazí zoznam zaznamenaných stôp (pri prvom spustení je prázdny). Záznam novej stopy zapnete malým + hore vpravo.
osmtracker1text

Otvorí sa nová obrazovka a pravdepodobne chvíľu potrvá než sa zistí Vaša poloha. Pokiaľ nie je známa, tlačítka nie sú funkčné.
osmtracker2

Keď chcete skončiť záznam trasy stlačte disketu hore vpravo. Vrátite sa znova do zoznamu zaznamenaných stôp.
Pred použitím záznamu napr. v programe JOSM JOSM je potrebné stopu exportovať. Dlhšie podržte názov stopy, otvorí sa menu a tam vyberte možnosť "Exportovať ako GPX". Už exportované stopy majú zelený krúžok.
Všetky súbory (gpx, audio nahrávky či fotky) potom nájdete v telefóne v priečinku osmtracker/názov_stopy. GPX potom stačí otvoriť v JOSM JOSM a môžete editovať.

Prekontrolujte si aj nastavenia. Nájdete tam dĺžku zvukového záznamu ako aj ako interval logovania Vašej trasy.

CategoryHowTo, CategorySoftware
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki