Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [60]

This is an old revision of OpenStreetMap made by JozefVince on 2008-03-18 20:43:24.

 

OpenStreetMap

OpenStreetMap je medzinárodný projekt tvorby digitálnej mapy sveta. Jeho história siaha na prelom rokov 2004/2005. Od toho času má registrovaných 20000 prispievateľov, z ktorých asi 10% pravidelne prispieva k tvorbe mapových dát.

Slovenský mapový portlál FreemapSlovakia združuje slvoenskú časť OpenStreetMap komunity.

Aktuálne pokrytie mapy je možné nájsť na http://www.openstreetmap.org a viac informácii o projekte na http://wiki.openstreetmap.org
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki