Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for OpenStreetMap
[5228] 2017-09-08 21:59:15 by kayle [aktualizácia]
[4825] 2014-06-26 14:25:05 by MichalPalenik [update webstranok]
[4499] 2013-03-04 11:04:15 by kayle [CC na ODbL]
[4322] 2012-07-12 10:49:44 by MichalPalenik
[4321] 2012-07-07 14:58:49 by MichalPalenik
[4101] 2011-12-16 12:43:12 by JozefVince
[3553] 2011-03-20 21:53:12 by MichalPalenik
[3552] 2011-03-18 08:33:17 by NickN17
[3546] 2011-03-10 18:28:05 by MichalPalenik
[3545] 2011-03-09 20:11:18 by SanoZ
[3333] 2010-10-08 12:45:02 by MichalPalenik
[3257] 2010-09-14 20:20:39 by MiMiNo [300 000 uzivatelov]
[3097] 2010-05-22 10:39:17 by MichalPalenik
[3095] 2010-05-22 10:23:36 by MichalPalenik
[3091] 2010-05-21 23:25:39 by MichalPalenik
[3083] 2010-05-20 16:06:35 by Jose1711 [gramatika]
[3082] 2010-05-20 14:48:21 by MichalPalenik
[2951] 2010-04-20 21:44:51 by MichalPalenik
[2776] 2010-03-19 15:12:09 by MichalPalenik
[2768] 2010-03-18 15:22:11 by MichalPalenik
[2767] 2010-03-18 15:18:58 by MichalPalenik
[2596] 2010-01-25 14:15:57 by MichalPalenik
[2575] 2010-01-18 16:30:18 by JozefVince
[2569] 2010-01-18 08:59:00 by MichalPalenik
[2568] 2010-01-18 08:57:14 by MichalPalenik
[2463] 2009-12-15 13:32:55 by MichalPalenik
[2462] 2009-12-15 13:32:11 by MichalPalenik
[2461] 2009-12-15 13:28:20 by MichalPalenik
[2460] 2009-12-15 13:22:17 by MichalPalenik
[2459] 2009-12-15 13:15:07 by MichalPalenik
[1657] 2009-03-25 11:12:36 by MichalPalenik
[1163] 2009-01-27 21:04:21 by MichalPalenik
[1161] 2009-01-25 16:39:11 by MichalPalenik
[1159] 2009-01-25 16:34:25 by MichalPalenik
[155] 2008-03-29 07:53:55 by JozefVince
[109] 2008-03-22 19:47:12 by JozefVince
[60] 2008-03-18 20:43:24 by JozefVince
[59] 2008-03-18 20:42:38 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki