Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [109]

This is an old revision of OpenStreetMap made by JozefVince on 2008-03-22 19:47:12.

 

OpenStreetMap

OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Jeho história siaha do roku 2004. Od toho času má registrovaných 25 000 registrovaných používateľov, z ktorých asi 10% pravidelne prispieva k tvorbe mapových dát. Zoznam historických udalostí projektu je tu.

Mapový portál FreemapSlovakia združuje slovenskú komunitu OpenStreetMap.

Aktuálne pokrytie mapy je možné nájsť na http://www.openstreetmap.org a viac informácii o projekte na http://wiki.openstreetmap.org
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki