Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2613]

This is an old revision of PraktickaMaturita made by MichalPalenik on 2010-02-01 13:13:08.

 

Študenti stredný odborných škôl majú, podľa zákona č ..., možnosť realizovať časť maturitnej skúšky praktickou formou. FreemapSlovakia ponúka možnosť tvorby praktickej maturity na reálnych dátach o reálnych obciach na Slovensku.

Cieľom praktickej maturity je vytvoriť úplnú mapu vybranej obce.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki