Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Keď som rozdával tie letáčiky, musel som niekoľko vecí vysvetlovať a doplňovať.

Pripomienky k recruitment postru:


V dolnom pásiku je príliš veľa odkazov, všetci ktorým som ho dal, začali ako prvé čítať google...: v dolnom nechať iba www.freemap.sk (veľkým, bold) (žiaden mailinglist, žiadne irc, možno wiki)

Používam slovné spojenie "wikipédia medzi mapami". Páči sa vám ? ak áno, chcelo by to trošku SEO
Menej odkazov na OpenStreetMap, viac na freemap.

Reklama na offline verzie (to vidím ako hlavnú konkurenčnú výhodu)

Slovo "zadarmo", aby sme sa v čase hospodárskej krízy priblížili masám...

Iné návrhy


There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki