Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3581]

This is an old revision of StarterGuideFreemapSlovakia made by JozefVince on 2011-03-28 09:54:35.

 

1.2. Čo je Freemap Slovakia ?1.2.1. Základné informácie

Freemap Slovakia (FMS) je projekt, ktorý združuje slovenskú OSM komunitu. Hneď v úvode je potrebné povedať, že Freemap Slovakia nie je alternatívou k OSM. Je to projekt, ktorý stavia na základoch OSM, ktoré v mnohých oblastiach rozširuje, vďaka čomu je možné generovať na mape oveľa väčšie a rôznorodejšie detaily, ako to dokáže ktorýkoľvek iný OSM portál. Registrácia na Freemap Slovakia nemôže nahradiť registráciu na OSM. Len prostredníctvom nej je totiž možné začať mapovať (vykonávať zmeny v OSM databáze). Detailné informácie o registráciách na jednotlivé portály sú uvedené v samostatnej kapitole.


1.2.2. Rozdiel od OSM

História FMS siaha do roku 2007. Zakladajúca skupina používateľov chcela vytvoriť portál, ktorý by na rozdiel od OSM

1.2.3. Tak OSM alebo FMS ?

Toto je v princípe nesprávna otázka. OSM je základ, bez ktorého FMS nemôže existovať a fungovať. OSM obsahuje mapové informácie, ktoré (okrem mnohých iných) FMS používa na generovanie svojich máp. Freemap Slovakia je nadstavba projektu OSM. Jeho členovia dodržiavajú pri mapovaní všetky pravidlá OSM a samotné mapovanie realizujú tak, ako všetci ostatní mapperi v komunite OSM. Zásadný rozdiel je v tom, že pri vytváraní objektov na mape idú do väčších detailov, popisujú objekty väčším množstvom vlastností a pozornosť venujú aj objektom, ktorým sa v iných krajinách nevenuje až taká pozornosť (napr. detailné turistické značenie a pod.).

Servery FMS používajú na generovanie jednotlivých máp špeciálne renderovacie jadro Typhoon, vďaka ktorému je možné generovať mapy lepšej kvality a zobrazovať v nich oveľa viac detailov, ako ktorýkoľvek "konkurenčný" (čítaj partnerský) portál. Samozrejme, ako zdroj dát sa nepoužíva len databáza OSM, ale aj množstvo rôznych iných informácií - SRTM (výškové profily pre vrstevnice), Slovenská správa ciest, Kataster SR, SHMÚ, Národné lesnícke centrum, Štatistický úrad SR, mapové ikony SJJB a iné.


zdroj
http://wiki.freemap.sk/FreemapSlovakia
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki