Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for StarterGuideKonfigJOSM
[5316] 2019-06-30 23:09:52 by Jose1711 [url sa (uz davno) zmenila]
[5258] 2017-09-09 08:03:49 by kayle [aktualizácia]
[4605] 2013-06-20 12:30:22 by MilanNobonn [Presun na port 80 z portu 21880]
[4567] 2013-04-05 19:38:06 by Jose1711 [typo]
[4152] 2012-01-02 09:36:53 by Jose1711 [presnejsie instrukcie]
[4118] 2011-12-16 13:00:45 by JozefVince
[4117] 2011-12-16 12:55:26 by JozefVince
[4116] 2011-12-16 12:55:20 by JozefVince
[4059] 2011-12-04 20:24:22 by MichalPalenik
[3593] 2011-03-30 16:10:08 by KandyTalbot [+ikonky pre rychlejsiu vizualnu navigaciu]
[3587] 2011-03-28 16:39:50 by Darkriser
[3586] 2011-03-28 16:23:50 by Darkriser
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki