Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
3.4.1. Spojené cesty

Prečo spájať cesty?


Pri vizualizácii mapy je vcelku jedno či dané dve cesty majú spoločný bod, alebo sú iba vedľa seba. Problém nastáva pri strojom spracovaní dát. Napríklad ak sa cesty križujú bez spoločného bodu, databáza chápe toto ako most. Vyhľadávanie trás nedovolí odbočenie (lebo to nie je križovatka), pri vykreslovaní nezobraujeme križovatku, ... Ak sú cesty vedľa seba, ale bez spoločného bodu, vyhľadávanie trás nevie, že sa dá ísť z jednej cesty na druhú. Treba mu to explicitne povedať.

Ako zistím či sú cesty nespojené?


Jeden spôsob je, že routovanie vyhľadá nezmyselnú trasu. Táto trasa divne obchádza niektorú križovatku, alebo sa určitej časti vyhýba. Proste výsledok nie je podľa očakávaní.

Keep right ukazuje chyby typu "tieto cesty sú blízko seba ale bez spoločného bodu" alebo "cesty sa križujú bez spoločného bodu". Stránka je aktualizovaná cca raz za týždeň, preto si všimnite poslednú aktualizáciu v ľavom dolnom rohu.

V OSM editore dve cesty nemajú spoločný bod alebo nejaký bod tam je, ale pri jeho posunutí jednu cestu posunie ale druhú nie. V JOSM má spoločný bod ikonku ako väčší štvorček, nespoločný menší štvorček.

Ako ich spojím?


Potlatch

anglicky

JOSM

Ak sa nám dve cesty križujú bez bodu, do križovatky v kresliacom móde urobíme dvojklik. Toto pridá nový bod, a automaticky ho pridá do obidvoch ciest.

Ak už máme nakreslenú cestu neďaleko inej, posunieme bod jednej cesty nad druhú, označíme ho a stlačíme J ako Join (nástroje -> vložiť bod do cesty.

Ak nechceme koncový bod presúvať (lebo by to napr pokazilo tvar cesty), túto cestu predĺžime. Označíme posledný bod cesty (z ktorej chceme pokračovať), stlačíme A, čím sa dostaneme do kresliaceho módu a cestu predĺžime a spojíme s druhou-

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki