Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for StarterGuideKontrolaSpojeneCesty
[5256] 2017-09-09 07:58:58 by kayle [aktualizácia]
[4125] 2011-12-16 13:26:51 by JozefVince
[4062] 2011-12-04 20:37:47 by MichalPalenik
[4061] 2011-12-04 20:31:25 by MichalPalenik
[4060] 2011-12-04 20:25:58 by MichalPalenik
[4057] 2011-12-04 20:21:39 by MichalPalenik
[4056] 2011-12-04 20:10:37 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki