Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Kto sme


Všetkých nás spája vášeň pre mapy - a to na úrovni užívateľa i tvorcu, no spravidla sa každý špecializujeme na inú oblasť.

Aceman (Bratislava)
Kontroluje prácu nováčikov
Zameriava sa na urban mapping s veľkým dôrazom na detaily
Prekladá rozhranie JOSM do slovenčiny
Často aktualizuje sieť MHD v Bratislave

Didoa (Bratislava)
Zakladateľ Freemapu, prvý predseda
Dohliada a miestami umierňuje nálady na mailing liste

Durko (Tlmače)
Veľmi aktívne pomáha s importami (adresy, budovy)

Jose (Bratislava, Nové Mesto nad Váhom)
Zastrešuje import adries (KaporSKAddress, MinvSKAddress) a bankomatov VÚB
V teréne najčastejšie mapuje otváracie hodiny a adresy
Komunikuje so začiatočníkmi (ak zareagujú na uvítaciu správu)
Založil a udržuje kešku venovanú Freemapu: https://www.geocaching.com/geocache/GC7J6ZW_uzol-cislo-961176
Spracováva gpx logy zasielané Hopinom (https://www.openstreetmap.org/user/hopinSK/traces)

Kayle (Prievidza)
Aktuálny predseda OZ Freemap
Organizuje každoročné stretnutia či mapping parties
Udržiava a vylepšuje štýl pre Freemap addon for Locus
Generuje a vylepšuje mapy pre Garmin
Komunikuje s verejnosťou (tlačené mapy)

Miro (Ružomberok)
Sleduje a informuje o dianí okolo máp či navigácie
Organizuje a pomáha pri menších (bikesharing v Bratislave) i plošných importoch (vodné toky z katastra)

Martin (Košice)
Zameriava sa predovšetkým na mapovanie turistiky, má na svedomí drvivú väčšinu zakreslených trás
Veľmi aktívne prispieva do FM Galérie
Udržuje Kapor plugin pre JOSM
Vyvinul Freemap addon for Locus
Pomáha generovaním rôznych exportov z katastra
Občasne komunikuje s verejnosťou (lokálne rádiá, TV)
Vyvíja nový Freemap portál, spravuje repozitár na Githube

Michal (Bratislava)
Spravuje spriatelený portál oma.sk
Komunikuje s ľuďmi z opendata.sk
Rieši routing na Freemap.sk

Tibor (Žilina)
Veľa bicykluje :-)
Udržuje DiSK klienta, pôvodný štýl mapy a Kapor plugin pre JOSM

Peťo
Veľa bicykluje
Vyvíja spriatelený web nabezky.sk

synalik (Braňo) (Tlmače)
turista, cestovateľ - maper rôznych kútov sveta
aktívne prispieva do zdrojov kompatibilných s OSM - Mapillary + OpenStreetCam
pomáha s importom adries i budov

Šaňo
Vyvíja a propaguje spriatelený web nabezky.sk

Vlado (2malisv) (Bratislava)
Mapuje hlavne v meste, vrátane 3D (výšky zameriava profi výškomerom)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki