Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for StarterGuideTeam
[5329] 2020-12-29 16:25:38 by MiMiNo [aktualizácia]
[5308] 2018-11-12 21:14:09 by Jose1711
[5307] 2018-11-11 18:47:19 by Jose1711 [+ vlado a zopar doplneni]
[5306] 2018-11-08 14:03:54 by Jose1711 [+ poznamka o hopine (jose)]
[5305] 2018-11-08 07:57:43 by Jose1711 [+ synalik]
[5303] 2018-11-07 21:28:43 by Jose1711
[5302] 2018-11-05 11:58:30 by Jose1711
[5301] 2018-11-05 11:15:27 by Jose1711
[5300] 2018-11-04 22:58:22 by Jose1711 [created]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki