Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [5300]

This is an old revision of StarterGuideTeam made by Jose1711 on 2018-11-04 22:58:22.

 

Kto sme


Všetkých nás spája vášeň pre mapy - a to na úrovni užívateľa i tvorcu, no spravidla sa každý špecializujeme na inú oblasť.

Aceshadow
Kontroluje prácu nováčikov
Zameriava sa na urban mapping s veľkým dôrazom na detaily

Didoa
Zakladateľ Freemapu, prvý predseda
Dohliada a miestami umierňuje nálady na mailing liste

Durko
Veľmi aktívne pomáha s importami (adresy)

Jose
Zastrešuje import adries (KaporSKAddress, MinvSKAddress)
Komunikuje so začiatočníkmi (ak zareagujú na uvítaciu správu)
Udržuje kešku venovanú Freemapu: https://www.geocaching.com/geocache/GC7J6ZW_uzol-cislo-961176

Kayle
Aktuálny predseda OZ Freemap
Organizuje každoročné stretnutia či mapping parties
Udržuje a vyvíja Freemap for Locus addon

Miro
Sleduje a informuje o dianí okolo máp či navigácie
Organizuje a pomáha pri veľkoplošných importoch (jaskyne, vodné toky, bikesharing v Bratislave)

Martin
Zameriava sa predovšetkým na mapovanie turistiky, má na svedomí drvivú väčšinu zakreslených trás
Udržuje Kapor plugin pre JOSM
Vyvíja nový Freemap portál, spravuje repozitár na Githube

Michal
Spravuje spriatelený portál oma.sk
Komunikuje s ľuďmi z opendata.sk

MiMiNo (Tibor)
Veľa bicykluje :-)
Udržuje DiSK klienta a Kapor plugin pre JOSM

Peťo
Veľa bicykluje
Vyvíja spriatelený web nabezky.sk

Šaňo
Vyvíja a propaguje spriatelený web nabezky.sk
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki