Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy
[5090] 2016-09-28 12:20:49 by MichalPalenik
[5001] 2015-09-02 11:37:40 by MichalPalenik
[4588] 2013-04-17 15:14:15 by MichalPalenik
[4575] 2013-04-09 16:54:06 by MichalPalenik
[4378] 2012-10-04 23:12:22 by MichalPalenik
[4330] 2012-07-27 13:39:09 by MichalPalenik
[4007] 2011-10-30 13:24:46 by MichalPalenik
[3648] 2011-05-05 10:31:07 by MichalPalenik
[3630] 2011-04-19 09:08:43 by MichalPalenik
[3221] 2010-08-19 11:15:17 by MichalPalenik
[3126] 2010-05-31 14:08:26 by MichalPalenik
[2563] 2010-01-18 08:23:12 by MichalPalenik
[2560] 2010-01-18 08:21:12 by MichalPalenik
[2425] 2009-12-09 21:08:44 by MichalPalenik
[2118] 2009-07-18 08:21:21 by MichalPalenik
[1968] 2009-06-26 10:55:14 by MichalPalenik
[1596] 2009-03-19 16:05:31 by MichalPalenik
[1593] 2009-03-19 16:03:41 by MichalPalenik
[1563] 2009-03-18 15:46:03 by MichalPalenik
[1559] 2009-03-17 19:34:38 by MichalPalenik
[1448] 2009-03-03 11:00:16 by MichalPalenik
[1427] 2009-02-27 14:41:47 by JozefVince
[1422] 2009-02-27 14:32:33 by MichalPalenik
[1225] 2009-02-18 08:47:04 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki