Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2009Februar
[1594] 2009-03-19 16:04:48 by MichalPalenik
[1425] 2009-02-27 14:35:02 by JozefVince
[1420] 2009-02-27 14:29:06 by JozefVince
[1416] 2009-02-27 14:24:29 by JozefVince
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki