Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2009Jun
[1971] 2009-06-26 11:25:00 by MonikaMartiskova
[1970] 2009-06-26 11:07:38 by MichalPalenik
[1969] 2009-06-26 10:57:03 by MichalPalenik
[1967] 2009-06-26 10:54:00 by MichalPalenik
[1966] 2009-06-26 10:47:11 by MichalPalenik
[1963] 2009-06-26 10:15:33 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki