Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
26. jún 2009 - Freemap.sk aj pre Váš mobilný telefón

Komunita Freemap oznamuje vydanie novej verzie portálu http://www.FreeMap.sk

Portál Freemap prináša viaceré zmeny, väčšina z nich je viditeľná. Najväčšou zmenou je vizuálna nadstavba, ktorá umožňuje stiahnuť mapu priamo do Vášho mobilného telefónu. V mobilnom telefóne Vám tak pribudne aplikácia s mapou mesta alebo celého Slovenska, ktorú môžete prehľadávať, posúvať, zoomovať a používať aj na navigáciu. Táto mapa pracuje bez prístupu na internet.

Pribudla vrstva LayerCastles hradov, ktorá sprístupňuje informácie o hradoch, zámkoch a zrúcaninách na Slovensku. Popri LayerWikipedia vrstve Wikipédia, LayerGeocaching vrstve Geocaching a LayerWeather vrstve počasia je to už štvrtá vrstva, ktorá čerpá aktuálne informácie z iných dostupných zdrojov. Pribudla tiež vrstva LayerHypso farebnej hypsometrie, ktorá pri použití s vrstvou reliéfu umožňuje pekný a plastický pohľad na krajinu. Vylepšená je tiež práca s bodmi záujmu.

Na online verzii mapy na www.FreeMap.sk pribudli nástroje na uľahčenie práce: jednoduché prepínače na fullscreen, meranie vzdialenosti, merane plochy, tlačidlo na nočný režim, a vyhľadávanie trás so zastávkami. Novou funkciou je možnosť vizualizácie prejdenej cesty. Po nahraní logu, teda vykonanej trasy z ľubovoľného GPS prístroja si užívateľ môže tento log zobraziť a pozrieť kadiaľ išiel.


O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta na podobnom princípe ako známa wikipedia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zapínanie a vypínanie vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacieho procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki