Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2009Marec
[1599] 2009-03-20 13:09:48 by MichalPalenik
[1595] 2009-03-19 16:05:07 by MichalPalenik
[1578] 2009-03-18 21:31:20 by MichalPalenik
[1575] 2009-03-18 21:15:49 by MonikaMartiskova
[1573] 2009-03-18 20:48:17 by MichalPalenik
[1571] 2009-03-18 20:42:41 by MonikaMartiskova
[1568] 2009-03-18 19:49:37 by JozefVince
[1565] 2009-03-18 16:04:13 by MichalPalenik
[1564] 2009-03-18 15:55:11 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki