Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
19.marec 2009 - Informácie z Wikipédie nájdete odteraz aj na mape
Komunita Freemap oznamuje vydanie novej verzie portálu http://www.FreeMap.sk

Portál Freemap prináša viaceré zmeny. Tou najviditeľnejšou je nová LayerWikipedia vrstva Wikipédie. Táto vrstva sprístupňuje informácie o všetkých objektoch, ktoré sú spomenuté v slovenskej verzii Wikipédie priamo v mape, teda na mieste, kde sa nachádzajú. V súčasnosti je to okolo 900 miest, hradov, mostov a iných bodov záujmu. Popri LayerGeocaching vrstve Geocaching a LayerWeather vrstve počasia je to už tretia vrstva, ktorá čerpá aktuálne informácie z iných dostupných zdrojov.

Freemap.sk prináša aj ďalšie zmeny, ktoré však nie sú viditeľné. Hlavnou zmenou je využívanie nového servera, čo sa prejavilo na rýchlosti portálu ako i na pravidelnom spracovávaní FileDownload rôznych exportov. Ide o súbory dát, ktoré umožňujú používanie mapy vo svojom mobilnom telefóne alebo navigačnom zariadení aj bez pripojenia na internet. Ďalšou neviditeľnou zmenou je interné používanie formátu PNG, namiesto známejšieho a častejšie využívaného formátu JPG. Formát PNG zvyšuje renderovaciu kvalitu, čo znamená, že veľkým množstvom na seba navrstvených obrázkov v mape sa kvalita zobrazenia neznižuje.

Keďže realita okolo nás je živá, mapa musí tieto zmeny zachytávať. Preto Freemap organizuje v sobotu dňa 25.4.2009 MicroMappingParty200904 MappingParty v Prešove a okolí. "Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do mapovania svojho okolia. Jediné čo potrebujú, je GPS prístroj, pomocou ktorého zaznačia dôležité objekty vo svojom okolí. Pomôžu tým rozšíriť databázu voľne dostupných informácií cez internet," uviedol zakladateľ portálu Freemap.sk Jozef Vince.

O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipedia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zapínanie a vypínanie vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam Slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki