Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Hľadáte tip na pekný výlet alebo ste navštívili miesto, o ktorom chcete povedať aj ostatným? Komunitný projekt OMA vám prináša vždy aktuálne informácie o slovenských regiónoch, mestách a obciach a taktiež možnosť podieľať sa na jeho obsahu.

Rôznorodé fakty o Slovensku, jeho krásach a špecifikách sa nachádzajú v prehľadne usporiadaných sekciách webovej stránky http://www.OMA.sk, kde užívatelia nájdu (a môžu pridávať) informácie o turistických trasách ( http://turistika.oma.sk ), pohoriach (http://pohorie.oma.sk/ ), údoliach, vodstve, cyklotrasách ( http://cyklotrasa.oma.sk/) , regiónoch, krajoch, mestách, obciach, národných parkoch (http://chko.oma.sk/). Vďaka poznatkom, postrehom, zážitkom a skúsenostiam jednotlivých prispievateľov sa stáva cenný nielen obsah tejto stránky, ale predovšetkým jeho praktické využitie na cestách po Slovensku. Cieľom projektu je informovať verejnosť o dostupných možnostiach rekreácie v našej krajine a poukázať na skutočnosť, že za pekne stráveným voľným časom netreba chodiť ďaleko.

Z doposiaľ publikovaných informácií na stránke www.OMA.sk sa tak užívateľ pomerne rýchlo zorientuje v ponuke ubytovacích (http://mesto-vysoke-tatry.oma.sk/ubytovanie ) a stravovacích zariadení, pričom dostupné sú mu aj informácie o počasí, doprave a miestnych atrakciách, na základe ktorých si ľahko zostaví program v akomkoľvek počasí a ročnom období. Zoznam športovísk, historických pamiatok, kultúrnych podujatí, služieb a obchodov ocenia najmä tí, čo uprednostňujú skôr stručné a jasné informácie, ktoré sú vždy poruke. Vďaka jedinej stránke je možné naplánovať si celodenný výlet, víkendový pobyt či celotýždňovú dovolenku so všetkým, čo k nim patrí.

Informácie z www.OMA.sk však ocenia aj tí, ktorí zrovna nikam necestujú. Stránka totiž obsahuje aj mapy s podrobným popisom objektov nachádzajúcich sa v jednotlivých lokalitách, pričom tieto sú často doplnené aj o rôzne parametre. Údaje získané z projektu sa dajú využiť nielen pri vyhľadaní vhodnej cesty, služby, osôb či podnikov, ale taktiež môžu slúžiť i ako prostriedok, ktorý prispieva k nášmu všeobecnému rozhľadu. Všestrannosť využitia stránky je tak jedným z dôvodov, prečo by sme o nej mali vedieť.

--
O www.oma.sk:
OMA je sesterský projekt portálu www.freemap.sk. Freemap, ako slovenská časť projektu Openstreetmap, má za cieľ vytvoriť slobodnú wiki mapu sveta. Okrem online mapy spolu s plánovačom trás ponúka aj mapy do mobilných telefónov.

Cieľom OMA je popísať jednotlivé turistické a cyklistické trasy Slovenska a prepojiť ich s jednotlivými regiónmi Slovenska. Momentálne obsahuje a popisuje 1608 turistických trás, 492 cyklotrás, všetky kraje a okresy a 3706 obcí a častí obcí. Vzhľadom na otvorený prístup k svojim užívateľom, trasy pribúdajú prakticky denne.
--
TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki