Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2013Apr
[4578] 2013-04-09 18:59:29 by MichalPalenik
[4577] 2013-04-09 18:58:37 by MichalPalenik
[4576] 2013-04-09 17:14:43 by JozefVince
[4574] 2013-04-09 16:53:35 by MichalPalenik
[4573] 2013-04-09 16:51:15 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki