Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TlacoveSpravy2015Sep
[5002] 2015-09-02 12:06:36 by MichalPalenik
[5000] 2015-09-02 11:06:55 by MichalPalenik
[4999] 2015-09-02 10:56:59 by MichalPalenik [Cloned from TlacoveSpravy2013Apr]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki