Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for TrekBuddy
[4207] 2012-03-05 12:39:46 by NickN17
[3199] 2010-08-04 20:18:00 by NickN17
[3139] 2010-06-08 12:52:05 by JozefVince
[2923] 2010-04-15 09:26:22 by MichalPalenik
[2918] 2010-04-13 14:57:05 by NickN17
[2917] 2010-04-13 14:56:37 by NickN17
[2879] 2010-04-08 15:20:45 by JozefVince
[2874] 2010-04-08 15:17:50 by JozefVince
[2265] 2009-09-20 11:46:05 by JozefVince
[2084] 2009-07-15 01:09:25 by Jose1711 [pridana poznamka o trekbuddyatlasc]
[2024] 2009-07-04 12:07:44 by MichalPalenik
[1863] 2009-06-08 13:16:15 by JozefVince
[1862] 2009-06-08 13:16:00 by JozefVince
[1861] 2009-06-08 13:14:56 by JozefVince
[1771] 2009-05-07 11:51:12 by JozefVince
[1770] 2009-05-07 11:23:14 by MichalPalenik
[1495] 2009-03-05 18:44:06 by MichalPalenik
[1298] 2009-02-24 00:05:46 by JozefVince
[1291] 2009-02-22 19:24:56 by JozefVince
[1277] 2009-02-22 18:53:51 by MichalPalenik
[887] 2009-01-03 13:25:04 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki