Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for ZBGIS WMS
[5294] 2018-07-03 16:46:09 by kayle [postup pridania WMS]
[5293] 2018-07-03 16:10:33 by kayle [doladenie textu]
[5292] 2018-07-03 16:05:21 by kayle [predaný text dohody]
[5291] 2018-07-03 16:01:59 by kayle [ZBGIS úprava textu]
[5290] 2018-07-03 15:58:34 by kayle [ZBGiS]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki