Revision [1837]

This is an old revision of MicroMappingParty made by MichalPalenik on 2009-05-23 13:39:45.

 

Najbližšia MMP bude MicroMappingParty200906 MappingParty 21.júna 2009 v Bratislave a MicroMappingParty200905 29. mája až 1. júna v Bratislave

Micro Mapping Party

MicroMappingParty (MMP)je najviac jednodňová akcia, ktorá prebieha na vopred určenom mieste na relatívne malej rozlohe, s menším počtom maperov (5-7 ľudí) a prípadných záujemcov nováčikov.
Akcia prebieha vačšinou nasledovne:
Čo si priniesť (nie je podmienkou, pravdepodobne sa môžete pridať aj k niekomu kto niečo z týchto vecí má):

Kedy si dáme ďalšiu ?

Najbližšia akcia bude MicroMappingParty200905 29. mája až 1. júna v Bratislave
Najbližšia MMP bude MicroMappingParty200906 MappingParty 21.júna 2009 v Bratislave


Minulé MicroMappingParty

Dňa 26.7.2008 sa uskutočnila prvá verejná MicroMappingParty20080726
Dňa 25. apríla 2009 bola MicroMappingParty200904 MappingParty v Prešove
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki