Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1810]

This is an old revision of ApiDbFmWikipedia made by MichalPalenik on 2009-05-20 13:04:47.

 

CREATE TABLE `fm_Wikipedia` (
  `page_id` int(8) NOT NULL,
  `page_title` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL,
  `page_url` varchar(100) collate utf8_slovak_ci NOT NULL COMMENT 'url, pred ktorú treba dať http://sk.wikipedia.org/wiki/',
  `image` varchar(150) collate utf8_slovak_ci default NULL COMMENT 'prvý obrázok na stránke, asi je v thumbs',
  `lat` double NOT NULL,
  `lon` double NOT NULL,
  `category` varchar(100) collate utf8_slovak_ci default NULL,
  `perex` text collate utf8_slovak_ci COMMENT 'prvý odsek na stránke',
  PRIMARY KEY  (`page_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_slovak_ci


Viac na LayerWikipedia

Tabuľka a hlavne obsah je vo vývoji. Momentálne sú parsované dva druhy súradníc:
- dms typu: | lat_d =48| lat_m =47| lat_s =27 | lat_NS = S
- typ: Severná šírka = 48° 16'
- sú aj iné formáty ?

zatiaľ je okolo 900 záznamov.

todo:
- oblasti (národný park poloniny, nie je jasné ktoré koordináty zobrať)
- okolo 98 záznamov má rovnaké súradnice (napr 15 obcí v okrese Spišská Nová Ves, )
- dopniť freemap sem
- krajšie bublinky

Duplicitné súradnice k 19.5.2009:

Hul,Úľany nad Žitavou: 18.25, 48.1
Pezinok,Popis k šablóne obec (Slovensko),Malokarpatské múzeum v Pezinku: 17.2666666667, 48.2666666667
Banská Štiavnica,Vysoká (okres Banská Štiavnica): 18.8963888889, 48.4580555556
Šaca,Západ (okres Košice II): 21.1666666667, 48.6333333333
Arnutovce,Bystrany,Danišovce,Harichovce,Hincovce,Hnilčík,Hnilec (obec),Letanovce,Lieskovany,Markušovce,Mlynky (okres Spišská Nová Ves),Smižany,Spišské Tomášovce,Vydrník: 20.55, 48.9333333333
Veľká Lomnica,Gánovce: 20, 49
Kojatice (okres Prešov),Chminianske Jakubovany: 21, 49
Chleb,Hromové: 19.0513888889, 49.1908333333
Tisinec,Mlynárovce: 21.6333333333, 49.2333333333


CategoryAPI
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki