Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Mapa na freemap.sk je tvorená z dát projektu OpenStreetMap, ktoré sú šírené pod ODbL.

Kartografický vzhľad mapy je licencovaný pod CC-by-SA 2.0.

Mapa na území Slovenska obsahuje reliéf a vrstevnice vytvorené z dát DMR20, poskytnutých Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. Šírenie týchto dát je možné len ako bitmapa v spojení s mapou freemap.sk.
Mimo územia Slovenska sú reliéf a vrstevnice vytvorené z dát projektu SRTM, ktorý je licenciou public domain.

Použitie mapy


Pri použití mapy, či už na webe, alebo tlačenej forme, je potrebné uvádzať nasledovný text:
Mapové dáta: (c) OpenStreetMap prispievatelia, ODbL 1.0
Mapový vizuál: (c) Freemap Slovakia, CC-BY-SA 2.0OpenStreetMap is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL).

You are free to copy, distribute, transmit and adapt our data, as long as you credit OpenStreetMap and its contributors. If you alter or build upon our data, you may distribute the result only under the same licence. The full legal code explains your rights and responsibilities.


The cartography in our map tiles is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC-BY-SA).

How to credit OpenStreetMap/FreemapSlovakia

We require that you use the credit “© OpenStreetMap contributors”.

You must also make it clear that the data is available under the Open Database License, and if using our map tiles, that the cartography is licensed as CC-BY-SA.

You may do this by linking to this copyright page. Alternatively, and as a requirement if you are distributing OSM in a data form, you can name and link directly to the license(s). In media where links are not possible (e.g. printed works), we suggest you direct your readers to openstreetmap.org (perhaps by expanding 'OpenStreetMap' to this full address), to freemap.sk as a cartography provider, to opendatacommons.org, and if relevant, to creativecommons.org.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki