Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4669]

This is an old revision of DvePercenta made by JozefVince on 2014-03-14 13:31:25.

 

Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

2percent

Venujte 2% z daní Freemap-u


Podporte tvorbu voľných máp na Slovensku!

Milí priaznivci OpenStreetMap na Slovensku. Občianske združenie Freemap Slovakia splnilo zákonné predpoklady pre príjem 2% podielu z dane, preto Vás chceme touto cestou požiadať o pomoc a podporu aj touto formou.

Tento rok môžete opäť venovať 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Freemap Slovakia.
Prispejete k rozvoju a prevádzke portálu Freemap Slovakia (www.freemap.sk) a aktivít súvisiacich s rozvojom a podporou mapovania OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) na Slovensku.

Takto získané financie nám umožnia pripraviť Mapping Party spojené s krátkymi prednáškami a celodennou konzultáciou pre záujemcov. Taktiež nám pomôžu častejšie organizovať Freemap Hacking Weekends a pravidelné Freemap Mapping Evenings, ktoré sa konajú každý druhý pondelok v mesiaci v priestoroch prvého Slovenského hackerspace-u v Bratislavskom ProgressBar-e (http://wiki.freemap.sk/MappingEvening, http://www.progressbar.sk) a kde sa vždy diskutuje o nejakej zaujímavej téme o mapách a mapovaní.Hlavným cieľom združenia Freemap Slovakia je podpora mapovania a tvorby máp so slobodnou licenciou. Tento cieľ napĺňame rôznymi spôsobmi, z ktorých spomenieme aspoň tie významnejšie:


Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

Ďakujeme!!!
Tím freemap.sk

Pokiaľ ste zamestnanec, tu si môžete stiahnuť, vyplniť Vaše údaje a vytlačiť potrebné dokumenty:
Attachments
File Last modified Size
Vyhlasenie-2percenta-2019.pdf 2020-02-10 12:03 133Kb
Vyhlasenie-2percenta-2020.pdf 2021-02-25 08:51 133Kb
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki