Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4653]

This is an old revision of EmbeddedFreemap made by SanoZ on 2013-12-18 07:37:41.

 

Prečo si vložiť mapu na stránku ?

Ak návštevník Vašej webstránky hľadá miesto kde sídlite a ako sa k Vám dostať, okrem adresy mu veľmi pomôže mapa. Ideálnym spôsobom ako dostať mapu na svoju stránku je práve EmbeddedFreemap. Oproti jednoduchému obrázku s mapou umožňuje približovanie a odďaľovanie mapy ako i jej posúvanie. Na rozdiel od komerčných máp máte reálnu možnosť ovplyvniť mapu vo Vašom okolí, dokresliť chýbajúce budovy alebo nové ulice.


Nová verzia založená na knižnici Leaflet

Sprievodca na prípravu kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.

Vloženie pomocou tagu IFRAME do vašej HTML stránky, príklad:
<iframe style='width:600px; height:400px;'
src='http://embed2.freemap.sk/index.html?lat=48.75&lon=19.5&zoom=12&layers=T&markerLat=48.8&markerLon=19.6&markerHtml=Hello&markerShowPopup=1'
scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0'></iframe>


Demo: http://embed2.freemap.sk/demo.html

Parametre, všetky sú nepovinné:

Staršia verzia založená na knižnici OpenLayers


Ako vložiť mapu

Nástroj a sprievodca na prípravu kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.

Vloženie je jedným iframe-om. Ak ste prezident SR, na stránku si dajte:
<iframe style='width:400px; height:300px;'
src='http://embedded.freemap.sk/?lon=17.107759579893752&lat=48.149285494735004&zoom=16&marker=1'
scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0'></iframe>


Sprievodca/wizard

Sprievodca Vám vygeneruje tento iframe.

Pokročilé nastavenie webstránky
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl16.png) Pozor! tieto nastavenia nie sú zatiaľ podporované v sprievodcovi, je však možné ich doplniť ručne do kódu vygenerovaného sprievodcom.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Stále rozširujúci sa zoznam používateľov vloženej mapy Embedded Freemap nájdete EmbeddedFreemapRef tu

CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki