Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1586]

This is an old revision of HomePage made by MichalPalenik on 2009-03-19 12:57:47.

 


Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Fascinujúca animácia zobrazujúca aktivitu prispievateľov projektu OpenStreetMap
Unknown action ""vimeo""
OSM 2008: A Year of Edits from ItoWorld on Vimeo'.

Najbližšie aktivity


Portál freemap.sk


Tvorba mapy

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki