Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Zakreslite svoje mesto/obec do mapy!

Projekt nazvaný OpenStreetMap/FreemapSlovakia vytvára voľnú mapu pouličnej siete celého sveta.

Dobrovoľníci v tejto oblasti už začali mapovať cesty a rieky vo vašom meste/obci a teraz potrebujú Vašu pomoc pri pridávaní ďalších detailov - názvov ulíc, miestnu občiansku vybavenosť ako reštaurácie, nemocnice, kiná a podobne.

Tak prečo radšej nepoužívať Google Maps (alebo iné online mapy)?

Je veľa miest na internete, kde si môžete prezerať mapu bez poplatku, ale to je všetko čo s mapou urobiť môžete - nemôžete mapu použiť, upravovať, publikovať na Vašej web stránke alebo ju vytlačiť na leták. Na to, aby ste mohli urobiť ľubovolnú z vymenovaných činností, musíte získať licenciu, ktorá obyčajne stojí peniaze. A ak nájdete chybu v mape, proces od nahlásenia chyby až po jej opravu je často veľmi zdĺhavý.

OpenStreetMap/FreemapSlovakia je iný - mapové podklady sú prístupné každému a na akýkoľvek účel. Každý môže do nich vložiť nové miesto, pridať názov ceste, či chodníku, zaznačiť železničnú stanicu, alebo vložiť čokoľvek iné dôležité alebo zaujímavé. Ľudia takto môžu okamžite zaznačiť do mapy zmeny v ich okolí, takže mapové podklady sú stále aktuálne- skutočná dynamika na mape.

Mapy vytvorené z týchto mapových podkladov sú k dispozícii na prezeranie na Internete (podobne ako iné aj mapy), ale mapové podklady sú tiež k dispozícii na stiahnutie a použitie na ľubovolný účel. A ak sa Vám napríklad nepáči, ako vyzrerá niektorá z dostupných online OpenStreetMap máp, môžete si mapové podklady stiahnuť a vytvoriť si z nich mapu, ktorá vyzerá presne podľa Vašich predstáv.

A čo potrebujete na zapojenie sa do projektu OpenStreetMap/FreemapSlovakia?

Prístroje ako GPS prijímač alebo digitálny fotoaparát sú užitočné pre pokročilé mapovanie, ale aj jednoduchý prístup na Internet Vám umožní prispievať, kontrolovať a upravovať mapové podklady a tiež pridať všetky dôležité miestne informácie.

Jediná a veľmi dôležitá požiadavka je, aby informácie, ktorí zadávate do mapy pochádzali "z prvej ruky" - na základe pozorovania alebo znalosti miestnych pomerov. V žiadnom prípade nie je prípustné ich kopírovanie z chránených zdrojov (napr. tlačené mapy alebo online mapové portály).

Táto oblasť sa práve mapuje! Pre ďalšie informácie a možnosti ako pomôcť navštívte http://www.OpenStreetMap.org

text

RecruitmentPosterDev
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki