Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2318]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2009-10-26 12:51:57.

 

projekt Mapa Obce
Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Najbližšie aktivity


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb32.png) Chceš ísť mapovať niekam ďaleko, ale nechceš dať veľa peňazí za cestu? Máme pre teba riešenie: podmienkou je aby si zmapoval niečo nezmapované, na čo ti FreemapSlovakia dá vlakový lístok na víkend kamkoľvek na Slovensko za paušálnych 5€. MapujVlakom Viac informácií

Portál freemap.sk


Tvorba mapy


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl32.png) Prevádzkovateľ týchto stránok nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví, za úraz, smrť následkom úrazu alebo straty orientácie, alebo finančné straty spôsobené komukoľvek nepresnosťou, prípadne chybou poskytovaných mapových podkladov.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki