Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1523]

This is an old revision of HowFreemapWorks made by MichalPalenik on 2009-03-10 10:46:06.

 

CategoryApi Popis Freemap API
FreemapStats Štatistiky
DiSK DiSK
SiteDevelopment Ďalší vývoj freemap.sk, WishList, FreemapNews Novinky na mape, NoveVerzie Verzie Freemap
hlásenie chýb
MappingNews Ďalšie novinky na mape
AkviziciaDat Zdroje a import dát


Ako funguje Freemap Slovakia


Fáza 1 - naplnenie datábazy

Note: Popisat process daily diff -> data

Fáza 2 - generovanie dlaždíc

Note: Popis Disk klienta

Fáza 3 - beh v prehliadači

Note: Popis OpenLayers
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki