Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for Licencia
[5229] 2017-09-08 21:59:58 by kayle [aktualizácia]
[4958] 2015-03-09 14:50:23 by MichalPalenik
[4619] 2013-06-27 11:13:53 by JozefVince
[4410] 2012-11-13 09:35:29 by MichalPalenik
[4364] 2012-10-02 20:05:50 by MichalPalenik
[4359] 2012-10-02 14:43:20 by MichalPalenik
[4354] 2012-10-02 09:59:34 by kayle [zmena textu na ODbL]
[4336] 2012-08-24 08:12:07 by kayle [odkaz na zmenu licencie]
[4333] 2012-08-03 17:50:16 by MichalPalenik
[3148] 2010-06-22 09:52:29 by MichalPalenik
[2949] 2010-04-20 18:44:13 by MichalPalenik
[2948] 2010-04-20 18:43:19 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki