Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1993]

This is an old revision of MappingProcess made by MichalPalenik on 2009-07-02 11:39:39.

 

Mapa je vytváraná dobrovoľníkmi, presne takými ľudmi ako ste vy. Editovanie mapy, pridávanie nových ulíc alebo bodov záujmu je veľmi jednoduché. Na editovanie slúži niekoľko programov
Na editovanie je nutná registrácia na serveri OpenStreetMap.

Iné relevantné zdroje infoCategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki