Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2596]

This is an old revision of OpenStreetMap made by MichalPalenik on 2010-01-25 14:15:57.

 

OpenStreetMap

OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou OpenStreetMapLicencia CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL. Je to akási wikipédia medzi mapami.

História projektnu siaha do roku 2004. Od toho času má registrovaných asi 100 000 používateľov, z ktorých 10% pravidelne prispieva k tvorbe mapových dát. Zoznam historických udalostí projektu je tu.

Mapový portál FreemapSlovakia združuje slovenskú komunitu OpenStreetMap.

Aktuálne pokrytie mapy je možné nájsť na http://www.openstreetmap.org a viac informácii o projekte na http://wiki.openstreetmap.org

Iné projekty

Zoznam zaujímavých projektov používajúcich dáta z OpenStreetMap:
Slovenské stránky
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki