Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3553]

This is an old revision of OpenStreetMap made by MichalPalenik on 2011-03-20 21:53:12.

 

OpenStreetMap

OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod Licencia licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Licencia je veľmi podobná licencii GNU GPL. Je to akási wikipédia medzi mapami. V súčastnosti sa prechádza na ODbl (angl.).

História projektu siaha do roku 2004. Od toho času má registrovaných viac ako 300 000 používateľov celosvetovo, z ktorých 10% pravidelne prispieva k tvorbe mapových dát. Zoznam významných udalostí z histórie projektu (angl.).

Aktuálne pokrytie mapy je možné nájsť na http://www.openstreetmap.org (angl.) a viac informácii o projekte na http://wiki.openstreetmap.org (angl.). Mapový portál FreemapSlovakia združuje slovenskú komunitu OpenStreetMap.

Iné projekty

Zoznam zaujímavých projektov používajúcich dáta z OpenStreetMap:
Slovenské stránky
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki