Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2616]

This is an old revision of PraktickaMaturita made by MichalPalenik on 2010-02-01 13:24:50.

 

Študenti stredný odborných škôl majú, podľa zákona č ..., možnosť realizovať časť maturitnej skúšky praktickou formou. FreemapSlovakia ponúka možnosť tvorby praktickej maturity na reálnych dátach o reálnych obciach na Slovensku.

Cieľom praktickej maturity je vytvoriť úplnú mapu vybranej obce prostredníctvom geoinformačných prostriedkov.

načítanie dát z katastrálneho portálu

pozostáva z:
vytvorenie slepej mapy

pozostáva z:
konfrontácia slepej mapy so skutočnosťou

pozostáva z:
doplnenie mapových dát

pozostáva z:
propagácia výsledkov

pozostáva z:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki