Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2631]

This is an old revision of PraktickaMaturita made by MichalPalenik on 2010-02-02 17:14:01.

 

Študenti stredný odborných škôl majú, podľa zákona č ..., možnosť realizovať časť maturitnej skúšky praktickou formou. FreemapSlovakia ponúka možnosť tvorby praktickej maturity na reálnych dátach o reálnych obciach na Slovensku.

Cieľom praktickej maturity je vytvoriť úplnú mapu vybranej obce prostredníctvom geoinformačných prostriedkov.

Praktická maturita pozostáva z viacerých krokov, k ktorých študent preukáže praktické zvládnutie viacerých aspektov geoinformatiky. Maturita je robená v spolupráci s projektom FreemapSlovakia, ktorý zabezpečuje technické prostriedky potrebné na realizáciu maturity.

popis jednotlivých častí maturity

tu je popis čo bude potrebné urobiť na úspešné zvládnutie maturity (prosím doplňte)

načítanie dát z katastrálneho portálu

pozostáva z:
vytvorenie slepej mapy

pozostáva z:
konfrontácia slepej mapy so skutočnosťou

pozostáva z:
doplnenie mapových dát

pozostáva z:
propagácia výsledkov

pozostáva z:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki