Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3569]

This is an old revision of StarterGuideUvod made by Darkriser on 2011-03-27 23:58:22.

 

1. ÚvodV nasledujúcich kapitolách sú v skratke popísané projekty OpenStreetMap a FreemapSlovakia, na čo sú zamerané, čo majú spoločné a, samozrejme, čím sa odlišujú.


StarterGuideOSM 1.1. Čo je OpenStreetMap ?
StarterGuideFreemapSlovakia 1.2. Čo je Freemap Slovakia ?
StarterGuideIneProj 1.3. Iné projekty
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki