Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
3.3. Vlastnosti

V predchádzajúcej kapitole boli vysvetlené základné typy objektov na mape, ich reprezentácia a možné oblasti použitia. Nových používateľov pravdepodobne prekvapila informácia, že v skutočnosti sú všetky objekty na mape realizované len za pomoci bodov (nodes) a ciest (ways). Ako je však možné, že na grafickej mape sa nachádza tak obrovské množstvo rôznych objektov? Odpoveďou sú vlastnosti (z angl. Tags, často aj v slovenčine označované ako "tagy"). Samotný objekt na OSM mape neznamená prakticky nič. Žiaden renderovaci systém, ktorý z údajov OSM databázy renderuje (vytvára) grafickú mapu, totiž nedokáže bez dodatočných informácií uhádnuť, čo napr. objekt typu bod znamená. Preto mu nevie priradiť ani žiadnu grafickú značku, t.j. nemá ho ako vykresliť na mape.

Z dôvodov uvedených v prechádzajúcom odseku musí byť každý objekt na OSM mape detailne popísaný. To znamená, používateľ, ktorý daný objekt vytvára, resp. mení, mu musí priradiť sadu vlastností, ktoré tento objekt dostatočne charakterizujú. Majme napr. gastronomické zariadenie. V prvom rade je potrebné určiť jeho typ (reštaurácia, krčma, fast food či kaviareň). Samozrejme, je veľmi vhodné označiť aj názov zariadenia. Ďalej je pomerne zaužívané označiť danú prevádzku aj plnou adresou (ulica, číslo, PSČ, mesto, príp. štát). V prípade potreby sa zvyknú uvádzať aj otváracie hodiny. Existuje aj mnoho ďalších vlastností, ktoré je možné takémuto zariadeniu priradiť - typ kuchyne (čínska, thajská, ryby, steaky a pod.), či sa v ňom dá fajčiť, adresa internetovej stránky, či je vhodné pre postihnuté osoby (bezbariérový vstup) a dokonca i to, či má pridelené špeciálne ocenenia (tzv. Michelin stars). Každému objektu je možné priradiť pomerne veľké množstvo najrôznejších vlastností. Samozrejme, pre úsporu času a energie sa nezvyknú ani zďaleka používať všetky, väčšinou si používatelia vystačia s niekoľkými základnými vlastnosťami pre každý typ objektu. Na základe takto zadefinovaných vlastností potom renderovací systém dokáže správne každému objektu priradiť na mape konkrétnu grafickú ikonu, príp. navigačný systém dokáže ponúknuť daný objekt ako cieľ cesty, príp. v zozname objektov nachádzajúcich sa v blízkom okolí.

Vlastnosti sa v editore JOSM (ale aj v ostatných editoroch OSM mapy) definujú ako dvojice hodnôt, z ktorých jedna je názov vlastnosti (kľúč) a druhá hodnota vlastnosti. Ak by sme chceli priradiť vlastnosti zariadeniu z predchádzajúceho odseku, mohli by sme použiť nasledovné vlastnosti (zoznam nie je konečný ani úplný, slúži výlučne na ilustráciu!):
názov vlastnostihodnota vlastnosti
amenityrestaurant
name<názov prevádzky>
cuisinesteak
opening_hoursMo 10:00-12:00,12:30-15:00; Tu-Fr 08:00-12:00,12:30-15:00; Sa 08:00-12:00
addr:housenumber196
addr:street<názov ulice>
addr:postcode80000
addr:cityBratislava
smokingseparate
internet_accesswlan


Komunita používateľov združená okolo projektu OSM si postupne vytvorila pomerne rozsiahly zoznam vlastností aplikovateľných na rôzne typy objektov. Upozorňujem, že tento zoznam nie je nemenný a konečný. Každý používateľ má právo navrhnúť nové vlastnosti, resp. upraviť existujúce. Je len otázkou, či tieto návrhy komunita prijme ako svoj štandard. Mierne odlišná situácia môže nastať na regionálnej úrovni, akou je napr. slovenská komunita združená okolo projektu Freemap Slovakia. V tomto prípade si komunita môže určiť aj vlastné značenie objektov, ktoré rozširuje štandard dodržiavaný globálnou OSM komunitou. Je možné napr. vytvoriť špeciálne vlastnosti niektorých objektov a následne im na mape generovanej portálom Freemap Slovakia priradiť vlastnú ikonu, ktorá sa v štandardne generovaných OSM mapách (Osmarender či Mapnik) nenachádza.
Upozornenie: Všetky návrhy na zmenu značenia musia byť konzultované s ostatnými používateľmi. V prípade slovenskej komunity je nutné návrhy diskutovať na mailingliste osm_sk. Žiadna vlastnosť však nesmie porušovať štandardy schválené komunitou OSM, po dohode však môže ísť nad rámec týchto štandardov (napr. vytvorenie dodatočnej značky a pod.).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki