Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
10.12.2009 - Freemap stále najaktuálnejšia mapa

Slobodná a voľne dostupná mapa Freemap.sk si stále drží primát najaktuálnejšej mapy Slovenska. Už niekoľko hodín po oficiálnom otvorení nových úsekov dialnic a rýchlostných komunikácií boli tieto úseky zakreslené do mapy. V priebehu niekoľkých dní sa dostali do všetkých FileDownload exportov.

Projekt FreemapSlovakia okrem iného predstavil vylepšenú verziu EmbeddedFreemap máp na stránku. Na stránke vedia klienti nielen zobrazovať štandardnú vlajočku o pozícii firmy, ale aj vlastnú vlajočku, napríklad logo firmy. Okrem toho vedia zobraziť aj cestu: napríklad príjazdovú cestu k firme ak je táto komplikovaná jednosmerkami. Toto všetko samozrejme zadarmo.

http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2009December

O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipedia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, LayerContour vrstevnice, LayerWeather aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam Slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.

TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki