Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
19. augusta 2010 - Nový vizuál portálu www.freemap.sk

Po roku a pol vývoja komunita FreemapSlovakia Freemap oznamuje vydanie novej verzie portálu www.freemap.sk . Hlavná viditeľná zmena je nový a krajší vizuál. Na stránke pribudol hlavný panel na ľavej strane, ktoré zobrazujú všetky potrebné informácie: informácie o portály, návod na použitie, legendu, vyhľadávanie i plánovanie trás.

Ďalšou príjemnou zmenou je vylepšené vyhľadávanie trás. Vieme vyhľadávať trasy pre autá, tak najkratšiu ako i najrýchlejšiu trasu. Pribudli vyhľadávanie trás pre cyklistov ako i pre chodcov. Vyhľadávanie funguje nielen po menej využívaných cestách, ale aj po lesných cestách, chodníkoch ako i turistických trasách.

Z pohľadu objemu dát, dobrovoľníci zakreslili obrovské množstvo reálnych objektov: od ciest, cez budovy až po rôzne body záujmu. Objem dát stúpol od začiatku roku takmer päťnásobne, počet kilometrov lesných ciest dvojnásobne a dosahuje už 17 tisíc kilometrov. Každá piata obec na Slovensku už je zobrazená aj so všetkými budovami, a tento podiel sa neustále zväčšuje. Veríme, že vďaka dobrovoľníkom vo všetkých kútoch Slovenska dokážeme naďalej skvalitňovať ponúkané služby.

http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2010August , FreemapSlovakia, 19. augusta 2010O FreemapSlovakia FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci aktuálnu voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipédia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právne a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod Licencia licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, LayerContour vrstevnice, LayerWikipedia informácie z wikipédie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreemapSlovakia FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreemapSlovakia FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam Slovenských užívateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.


TlacoveSpravy
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki