Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
1. novembra 2011 - Obchvat Nitry už na mape

Už niekoľko po otvorení nového úseku rýchlostnej komunikácie okolo Nitry bolá táto cesta zakreslená http://www.freemap.sk/ . FreemapSlovakia si tak stále drží primát najaktuálnejšej mapy. Podobne aj iné úseky nových ciest, cyklochodníkov alebo turistických značiek sú v mape www.freemap.sk viditeľné ako prvé.

Mapa novej rýchlostnej komunikácie:
http://www.freemap.sk/#p=48.32657|18.22681|12|A
Na sesterskej stránke OpenStreetMap: http://osm.org/go/0LDnvNH

http://wiki.freemap.sk/TlacoveSpravy2011Oktober, FreemapSlovakia, 1. november 2011

O FreeMap.sk:
OpenStreetMap je medzinárodný projekt vytvárajúci aktuálnu voľnú digitálnu mapu sveta na princípe podobnom ako wikipédia. Existuje niekoľko máp sveta, avšak väčšina z nich má právnické a technické obmedzenia na ich používanie. Dátové podklady OpenStreetMap sú pod licenciou CC-BY-SA. Táto licencia umožňuje voľné používanie dát, pod podmienkou citovania a zachovania rovnakých práv pre užívateľa. Takáto licencia umožňuje napríklad voľné využitie v akademickom prostredí, v komerčnom prostredí pri popise pozície firmy a jej pobočiek alebo v prostredí regiónov a samospráv pri tvorbe máp.

Online mapa na http://www.FreeMap.sk umožňuje prehliadanie mapy, zobrazenie rôznych vrstiev s informáciami (cesty, turistické chodníky, vrstevnice, aktuálne počasie, ...) ako i vyhľadávanie rôznych bodov záujmu (napríklad bankomat, lekáreň alebo stravovacie zariadenie). FreeMap je Slovenská komunita združujúca používateľov a tvorcov mapy na Slovensku. Okrem samotného mapovacie procesu, FreeMap vytvára a prevádzkuje vlastný vizuál mapy prispôsobený zvyklostiam slovenských používateľov, rokuje s rôznymi inštitúciami o poskytnutí hromadných dát a tieto implementuje do mapy, a vytvára prispôsobené výstupy pre komerčné i nekomerčné organizácie.
TlacoveSpravy
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki